§ Personskadeadvokaten AS

Advokatvirksomhet

I følge tjenesteloven, som tredde i kraft 28. desember 2009, skal advokater opplyse følgende:

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Yrkestittelen er advokat, tittelen er gitt i Norge. De av våre advokater som er medlem i Advokatforeningen fremgår under siden "Hvem er vi".

Alle advokater har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. I vårt firma har vi følgende sikkerhetsstiller per i dag:

If skadeforsikring NUF
Postboks 240
1326 Lysaker

Geografisk dekningsområde for sikkerheten er Norge.

Alle advokater inngår under klageordningen for advokattjenester, se nærmere opplysninger på Advokatenhjelperdeg.no