§ Personskadeadvokaten AS

Kostnader

Personskadeadvokaten AS spesialiserer seg på saker mot forsikringsselskapet etter trafikkskade og yrkesskade, samt relaterte trygdesaker og pasientskader. Det er gratis å kontakte oss per telefon eller e-post for å få en vurdering av saken. Svært ofte vil også forsikringsselskapene være pliktig til å dekke nødvendige kostnader til advokat, som del av erstatningsoppgjøret.

Dersom det blir uenighet mellom partene, kan man utløse rettshjelpsforsikring i trafikkskadesaker. På disse forsikringene er det en viss egenandel, normalt kr 3 000 - 4 000,- samt 20 % av det overskytende.

Om det har oppstått en yrkesskade eller yrkessykdom vil advokaten i mange tilfeller kunne få økonomisk ryggdekning fra skadelidte sin fagforening dersom det blir tvist eller nødvendig å gå til retten med saken.

Fri rettshjelp fra staten kan innvilges for de som har en årsinntekt lavere enn kr 246 000. Dersom man er gift eller samboer vil den samlede inntektsgrensen være kr 369 000.

Når man har bistand av advokat i en skadesak, har advokaten plikt til å undersøke mulighetene for økonomisk dekning, samt å søke slik dekning for den som er skadd.

Dersom saken går til retten, og det ikke kommer til forlik i løpet av saken, vil man normalt få dekket omkostningene helt eller delvis dersom man får medhold i dommen.

Ta kontakt med advokat.