§ Personskadeadvokaten AS

Erstatning for etterlatte

Barn og ektefelle, samboer eller andre som er forsørget av avdøde kan få etterlatteerstatning eksempelvis etter trafikkulykke og ved arbeidsulykke eller yrkessykdom. Erstatning regnes ut i forhold til hva den avdøde har forsørget den eller de etterlatte med. I yrkesskadesaker gjelder særskilte regler. Det kan være hensiktsmessig å la advokat regne ut det såkalte forsørgertapet. 

Etterlatte har krav på dekning av nødvendige advokatutgifter i ansvarssak overfor forsikringsselskap, NPE, staten mv. på lik linje med andre erstatningssaker. 

Ta kontakt med advokat.