§ Personskadeadvokaten AS

Pasientskade

I tillegg til trafikkskader og yrkesskader har Personskadeadvokaten en del saker som også gjelder pasientskader. Vårt firma kan først ta disse sakene når det foreligger vedtak fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), der NPE tar ansvar for skade som har oppstått under behandling, altså en pasientskade. NPE vil vanligvis dekke utgifter til advokat fra det foreligger ansvarsvedtak. 

Personskadeadvokaten har kompetanse på å regne ut riktig erstatning når sakene er kommet så langt. Saksbehandlingstiden i NPE er lang, det kan ofte ta mer enn et år før vedtak om ansvar kommer. 

NPE samler inn informasjon om skaden fra leger og sykehus, får vurdert skaden fra spesialisthold, og gir ofte også et tilbud på erstatning. Det er viktig å kontakte advokat før man takker ja til et slikt tilbud. 

Selve vurderingen av om det foreligger ansvar for NPE, kan vårt firma ikke påta seg å foreta. Dette da det ofte er kompliserte medisinske vurderinger, som vi som jurister stort sett ikke har forutsetninger for å foreta. Vi anbefaler de som mener å ha fått uriktig avslag på medisinsk grunnlag å klage NPE sitt vedtak til Pasientskadenemnda. Dersom det blir avslag også i Pasientskadenemnda, bør man ta kontakt med advokat som driver særskilt med slike spørsmål, som dreier seg om det i det hele tatt foreligger en pasientskade. 

Ta kontakt med advokat.