§ Personskadeadvokaten AS

Personskadeadvokaten A/S

 
Ledige stillinger

Advokatsekretær 
Personskadeadvokaten søker ny advokatsekretær fra august. Les mer på nav.no.

 

Rekruttering

Personskadeadvokaten AS har en god utvikling, og firmaet ønsker derfor på sikt å knytte til seg nye medarbeidere ved vårt kontor på Høvik i Bærum.

Det er særlig interessant med en person som har egenskapene for å trives med en høy grad av prosedyre. Det kan på sikt bli aktuelt å bygge opp en egen prosedyreavdeling i firmaet.

Dersom du har arbeidserfaring innen personskadeområdet, og har advokatbevilling eller kvalifiserer for bevilling innen ett år, ta gjerne kontakt med advokat Jørund Aarrestad på tlf. 67 83 70 80 eller send en kortfattet søknad per e-post. Det er krav om gode karakterer samt dokumentert kompetanse.

Vi søker også jurist som ønsker å drive med utredning og forhandlinger. Du er sporty, setter deg fort inn i nye problemstillinger og har gjerne bakgrunn fra behandling av personskadesaker eller beslektet erfaring. Du har gode karakterer og dokumenterte resultater.

For alle stillinger er det nødvendig med høy kapasitet, engasjement og nøyaktighet.

Møterom
Vi har gode lokaler med flere møterom, og disponerer også auditorium.

Kantine

Vi har moderne felleskantine med fin uteplass.