§ Personskadeadvokaten AS

Hvem er vi?

 

Jørund Aarrestad

Advokat Jørund Aarrestad, f.1970 i Bergen har arbeidet med
trygdespørsmål, yrkesskader og trafikkskader fra 1996. Han har
tidligere arbeidet ved Namsos trygdekontor, Bergen sentrum
trygdekontor, Åsane sosialkontor samt advokatfirmaet Folkman & Co.

 

 

 

 

 

 

 

Advokatfullmektiger arbeider løpende med den enkelte sak, under ledelse av ansvarlig advokat.