×

Vilkår for bruk

Ved å bruke dette nettstedet godtar du disse vilkårene og betingelsene. Dersom du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, skal bruken av dette nettstedet umiddelbart avsluttes.

Bruk av innhold; Restriksjoner; Personvernerklæring

Med mindre annet er angitt i det gjeldende innholdet, og på betingelse av at du overholder dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene for bruk, har du tillatelse til å vise, kopiere, skrive ut og distribuere (men ikke redigere) innholdet på dette nettstedet; forutsatt at (i) slik bruk utelukkende er for informativ, ikke-kommersiell bruk, og (ii) at enhver kopi som tas av innholdet inkluderer informasjon om opphavsrett eller annen navngivelse forbundet med innholdet.

Du har ikke tillatelse til å kopiere eller benytte programvare, proprietære prosesser eller teknologier benyttet av, eller beskrevet på dette nettstedet.

Du må overholde alle gjeldene lover i forbindelse med ditt besøk og din bruk av dette nettstedet.

Du bekrefter herved at vi kan benytte dine personopplysninger og data i henhold til vår personvernerklæring og cookievarsel, som med dette inkluderes her. Du godtar med dette vilkårene i vår personvernerklæring og cookievarsel, inkludert eventuelle forpliktelser disse pålegger deg.

Immaterielle rettigheter, ingen bruk av Personskadeadvokaten navn eller logoer

Med mindre annet er angitt er innholdet på dette nettstedet levert av oss eller en annen virksomhet tilknyttet Personskadeadvokaten´s nettverk.

Dette nettstedet og dets innhold er beskyttet under lov om opphavsrett til åndsverk.

Personskadeadvokaten´s logo samt navn på spesifikke produkter og tjenester som beskrives på dette nettstedet er varemerker registrert av Personskadeadvokaten. Bortsett fra det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene for bruk skal du ikke benytte navnet "Personskadeadvokaten", Personskadeadvokaten´s logo, eller lokale variasjoner av foregående varemerker, verken alene eller i kombinasjon med andre ord eller designelementer. Du skal ikke benytte noen av de foregående navn, merker eller logoer i pressemeldinger, annonser eller andre kampanjer, markedsføringskanaler eller media, verken i skriftlig, muntlig, elektronisk, visuell eller noen annen form, med unntak av når dette er godkjent med skriftlig tillatelse fra Personskadeadvokaten. Forespørsler om slik tillatelse kan sendes gjennom kontakt-funksjonen på dette nettstedet.

Referanser til andre parters varemerker på dette nettstedet er utelukkende for identifiserende formål og indikerer ikke at disse partene har godkjent dette nettstedet eller dets innhold. Disse vilkårene for bruk gir ingen rett til å benytte disse partenes varemerker.

Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensning

Dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, alt innhold) inneholder utelukkende generell informasjon, og vi tilbyr på ingen måte råd eller tjenester gjennom dette nettstedet. Før du tar avgjørelser eller utfører handlinger som kan påvirke din økonomi eller virksomhet bør du alltid rådføre deg med en fagperson.

Dette nettstedet leveres slik det er, og det gis ingen direkte eller indirekte garanti med hensyn til dette. Uten begrensning av førnevnte, gis ingen garanti for at dette nettstedet vil være sikkert, feilfritt, uten virus eller skadelig programkode eller møter noen form for krav til ytelse eller kvalitet. Vi fraskriver oss utrykkelig enhver garanti, inkludert og uten unntak garantier for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, overholdelse, kompabilitet, sikkerhet og nøyaktighet.

Bruken av dette nettstedet foregår på egen risiko og du påtar fullt ansvar og risiko for tap på bakgrunn av din bruk, inkludert, men ikke begrenset til, tap av tjeneste eller data. Vi tar ikke ansvar for noen direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, eller erstatningspliktige skader, verken på bakgrunn av kontrakt, lov, skade (inkludert, men ikke begrenset til uaktsomhet) eller annet knyttet til, eller som følge av, bruken av dette nettstedet, selv om vi har kjennskap til, eller burde hatt kjennskap til muligheten for slike skader.

Enkelte lenker på dette nettstedet kan lede til nettsteder, ressurser eller verktøy som vedlikeholdes av en tredjepart som er utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til nettsteder vedlikeholdt av andre virksomheter i Personskadeadvokaten´s nettverk eller personell tilknyttet slike virksomheter. Uten å begrense førnevnte, gis ingen direkte eller indirekte garantier vedrørende slike nettsteder, ressurser og verktøy, og lenker til slike nettsteder, ressurser eller verktøy skal ikke oppfattes som vår godkjennelse eller støtte av disse.

Ansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensningene ovenfor gjelder ikke kun for oss, men også andre virksomheter tilknyttet Personskadeadvokaten´s nettverk og deres respektive personell.

Ansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensningene ovenfor gjelder i videste utstrekning tillatt ved lov.

Ytterligere vilkår

Dersom noen del av disse vilkårene og betingelsene er ugyldig eller ikke rettskraftig i en jurisdiksjon, skal (i) det i gjeldende jurisdiksjon tolkes i ytterste grad innenfor loven for å virke så tett opptil den opprinnelige hensikten som mulig, og de øvrige vilkår og betingelser skal fortsatt være gjeldende, og (ii) i enhver annen jurisdiksjon skal alle disse vilkår og betingelser fortsatt være gjeldende.

Disse vilkår og betingelser for bruk kan på hvilket som helst tidspunkt revideres av oss etter vårt eget skjønn ved at slike reviderte vilkår publiseres på siden du nå besøker, eller andre steder på dette nettstedet. Slike revisjoner vil være gjeldende for deg ved publisering, dersom annet ikke er oppgitt av oss. Det er ditt ansvar å være oppmerksom på slike reviderte vilkår for bruk ved å sjekke denne nettsiden. Din fortsatt bruk av dette nettstedet forutsetter din aksept av de reviderte vilkår og betingelser for bruk.