×

Gratis vurdering!

Kontakt oss på telefon 924 15 261 eller send oss en melding…

Send melding

Erstatning for etterlatte

Barn og ektefelle, samboer eller andre som er forsørget av avdøde kan få etterlatteerstatning eksempelvis etter trafikkulykke og ved arbeidsulykke eller yrkessykdom.

Erstatning regnes ut i forhold til hva den avdøde har forsørget den eller de etterlatte med. I yrkesskadesaker gjelder særskilte regler. Det kan være hensiktsmessig å la advokat regne ut det såkalte forsørgertapet.

Etterlatte har krav på dekning av nødvendige advokatutgifter i ansvarssak overfor forsikringsselskap, NPE, staten mv. på lik linje med andre erstatningssaker.

Kort om oss

Personskadeadvokaten AS arbeider med erstatningssaker fra hele landet. Firmaet har hovedkontor i Oslo og møtekontor i Førde og Bergen. Vårt spesialfelt er erstatningsrett innen trafikkskadesaker og yrkesskadesaker mot forsikringsselskapene. Vår erfaring tilsier at det kan ofte være helt avgjørende for sakens utfall at man benytter en advokat med særskilt erfaring innen erstatningsrett.

Vi hjelper deg med alle typer skader, eksempelvis nakkeskader, ryggmargsskader, hodeskader, bruddskader, psykiske skader og yrkessykdommer. Vi hjelper også i forhold til tap av forsørger etter dødsfall i trafikken eller i arbeid. Vi legger vekt på personlig kontakt med god oppfølging og tilgjengelighet.

Svar på ofte stilte spørsmål

Klikk på spørsmålene for å vise svar…

Spør oss om råd