×

Gratis vurdering!

Kontakt oss på telefon 924 15 261 eller send oss en melding…

Send melding

Trenger du advokat med spisskompetanse i erstatning trygderett? Kontakt oss!

Personskadeadvokaten AS påtar seg oppdrag i følgende trygdesaker i forbindelse med erstatningssaker etter trafikkskade og yrkesskade:

  • Godkjenning av yrkesskade
  • Yrkesskadefordel ved attføring/uførepensjon
  • Arbeidsavklaring
  • Uførepensjon
  • Menerstatning
  • Sykepenger
  • Grunnstønad / hjelpestønad

Vi kan vise til gode resultater i trygdesakene, eksempelvis en rekke kjennelser i Trygderetten som har medført full seier for klienten. I trygdesaker vil man kunne ha krav på fri rettshjelp. Dersom klage på et vedtak fra Trygdeetaten fører til omgjøring av vedtaket, plikter Trygdeetaten å dekke advokatomkostningene etter forvaltningslovens § 36.

I anledning trafikkskader, yrkesskader, pasientskader mv. kan vi også bistå i forhold til andre klager på offentlige vedtak, eksempelvis fra en kommune.

Kort om oss

Personskadeadvokaten AS arbeider med erstatningssaker fra hele landet. Firmaet har hovedkontor i Oslo og møtekontor i Førde og Bergen. Vårt spesialfelt er erstatningsrett innen trafikkskadesaker og yrkesskadesaker mot forsikringsselskapene. Vår erfaring tilsier at det kan ofte være helt avgjørende for sakens utfall at man benytter en advokat med særskilt erfaring innen erstatningsrett.

Vi hjelper deg med alle typer skader, eksempelvis nakkeskader, ryggmargsskader, hodeskader, bruddskader, psykiske skader og yrkessykdommer. Vi hjelper også i forhold til tap av forsørger etter dødsfall i trafikken eller i arbeid. Vi legger vekt på personlig kontakt med god oppfølging og tilgjengelighet.

Svar på ofte stilte spørsmål

Klikk på spørsmålene for å vise svar…

Spør oss om råd