×

Kontakt oss på telefon 924 15 261 eller bestill gratis vurdering av din sak!

Se våre referanser

Om Personskadeadvokaten AS

Personskadeadvokaten AS spesialiserer seg innen trafikkskadesaker og yrkesskadesaker mot forsikringsselskapene. Foruten saker med utspring i trafikkulykker, arbeidsulykker og yrkessykdommer, bistår vi i forhold til forsikringssaker etter andre typer ulykker. Vi arbeider i tillegg med trygderett, som svært ofte utgjør en del av erstatningssaken.

Personskadeadvokaten AS arbeider med erstatningssaker fra hele landet. Firmaet har hovedkontor I Oslo og møtekontor i Førde og Bergen.

Bakgrunnen for at firmaet har spesialisert seg innen erstatning etter yrkesskade og trafikkskade er at man da opparbeider større kunnskaper på fagfeltet enn om man hadde drevet en såkalt “juridisk landhandel”. Det viser seg at det ofte er helt avgjørende for sakens utfall at man benytter en advokat med særskilt erfaring innen erstatning. Ta gjerne kontakt pr. telefon 67 83 70 80 eller e-post for en gratis vurdering av din sak.

Vi hjelper deg med alle typer skader, eksempelvis nakkeskader, ryggmargsskader, hodeskader, bruddskader, psykiske skader og yrkessykdommer. Vi hjelper også i forhold til tap av forsørger etter dødsfall i trafikken eller i arbeid.

Vi legger vekt på personlig kontakt med god oppfølging og tilgjengelighet!

Advokat Jørund Aarrestad, f.1970 i Bergen har arbeidet med trygdespørsmål, yrkesskader og trafikkskader fra 1996. Han har tidligere arbeidet ved Namsos trygdekontor, Bergen sentrum trygdekontor, Åsane sosialkontor samt advokatfirmaet Folkman & Co.